Július 25-én Székelyföldön járt a Magyarországon létrehozott Független Szövetkezet Tv alapító csapata: Dr. Horkovics-Kováts János, Dr. Pócs Alfréd, Juhász Zoltán és Dávid Gyula.

Hírt hoztak az Anyaországból, a szabad gondolat lehetőségének hírét.

A rendezvény helyszínén a zsúfolásig megtelt teremben mintegy százötven erdélyi, székelyföldi magyar érezte úgy, hogy határoktól függetlenül ugyanaz a baj járja át az emberi világot Budapesttől Bukarestig, New Yorktól Melbournig.

A XXI. század elején olyan, soha nem látott tendenciák kerítik hatalmukba az egyént, a közösségeket, a nemzeteket, amelyek minden, az emberi civilizáció eddigi fejlődése során elért értéket, eredményt felülírnak, lerombolnak.
A politikai vezetés mindenütt elszakadt az egyéntől, az őt felhatalmazó társadalom alapérdekeitől.

A média által a nap 24 órájában irányított, befolyásolt emberek pedig már nem tudnak különbséget tenni létezésük rövid- és hosszútávú érdekei között.

Székelyföldön – éppúgy mint Magyarországon vagy bárhol másutt – nincsenek meg a valódi demokrácia feltételei. A hatalmi csoportok által uralt sajtó világából hiányzik a tárgyilagos, sokoldalú, mérlegelhető, hiteles információt adó média.

Százötven ember gondolta így kicsit tágan vett Székelyországban, akik kíváncsiak voltak a Szövetkezet Tv alapítóinak mondandójára. Ez biztatóan szép szám.

Azonban nem volt egyetlen újságíró, akit érdekelt volna a sajtószabadság kérdése, vagy egyáltalán egy ilyen rendezvény. Egyetlen ügyvéd, “politikus”, polgármester, önkormányzati elöljáró sem, aki kíváncsi lett volna az egyéni és kollektív szabadságjogok terén a más véleményre. Volt néhány egyházi ember, mutatóban pár értelmiségi, és összesen két orvos, akikben legalább kételyek merültek fel orvosetikai kérdések terén.

Hol vannak a székelységnek évezredeken keresztül irányt mutató vezetők?
Félnek, vagy megszűntek gondolkodni? Vagy “csak” az utóbbi évtizedek agymosása tette őket a kényelem, a hamis biztonságérzet és a megszokás rabjaivá?

Hol vannak a közösségi felületeken szabadságot, autonómiát harsogó “bátrak”, a hagyományőrzést harsogó igehirdetők és csodavárók? Tév- és rögeszméik által lekötözve verik a billentyűt a monitorok előtt.

Úgy tűnik, az apokalipszis lovasait nem ők fogják megállítani.

De meg fogja állítani az a százötven, ezerötszáz, százötven-ezer, majd millió ember, akit nem vakított még el a csillogás, a “csinált jókedv és nem igazi fény”, azok, akik valódi felelősséget éreznek a székely, a magyar, a román, a szerb, a francia, az emberi faj előtt álló totalitás elleni küzdelemben.

A XX. században kétszer fordították egymás ellen a nemzeteket láthatatlan hatalmak.
Ez a háború ma nem nemzetek között zajlik. Az egyén szabadsága ugyanazt jelenti Párizsban, Bukarestben, Budapesten és Székelyudvarhelyen. A nemzetek szabadsága szabad emberek által létrehozott közösségek szabad megegyezésén nyugvó megállapodása a szebb, jobb, az egymással, a természettel harmóniában élő, békés emberi világért.

A maga eszközeivel, lehetőségével ezt az ügyet szolgálja a Szövetkezet Tv.

Kovács Nemes László