https://rmdsz.ro/aktualis/hirek/Szukseg-lesz-a-zold-igazolvanyra-orszagon-belul-is

ROMÁN PARLAMENT

SZENÁTUS
TÖRVÉNY

A COVID-19 világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az Európai Unió COVID digitális tanúsítványának kiállítására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó európai keretrendszer végrehajtására vonatkozó intézkedések elfogadásáról szóló 68/2021. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

A szenátus elfogadja ezt a törvényjavaslatot

Első cikk:

A 2021. június 29-i 68. számú sürgősségi kormányrendelet a COVID-19 világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az Európai Unió COVID digitális tanúsítványának kiadására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó európai keretrendszer végrehajtására vonatkozó intézkedések elfogadásáról, amely a 2021. június 30-i 644. számú, Románia Hivatalos Közlönye I. részének 644. számában jelent meg, a következő kiegészítéssel:

Az 5. cikk után egy új 51. cikk kerül beillesztésre a következő tartalommal:

“5. cikk” .- A Románia Hivatalos Közlönye I. részének 396. számában, 2020. május 15-én megjelent, a COVID-19 világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó egyes intézkedésekről szóló 55/2020. számú törvény, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt, a következőképpen módosul és egészül ki…:

A 4. cikk után egy új 41. cikk kerül beillesztésre a következő tartalommal:

“41. cikk .- (1) Az Európai Unió COVID-19 digitális tanúsítványának kiadására, ellenőrzésére és elfogadására vonatkozó európai keretrendszer végrehajtására vonatkozó intézkedések elfogadásáról szóló 68/2021. számú sürgősségi kormányrendelettel szabályozott COVID-19 európai uniós digitális tanúsítványt a COVID-19 világjárvány idején történő szabad mozgás megkönnyítése érdekében kiállítják:

 1. a) a SARS-CoV-2 ellen beoltott személyek, akiknél a teljes oltási program befejezése óta 10 nap telt el;
  b) negatív teszteredménnyel rendelkező személyek
  R T-PCR teszt SARS-Co V-2 fertőzésre 72 óránál nem régebbi;
  e) olyan személyek, akik igazoltan negatív eredményt kaptak egy!
  48 óránál nem régebbi SARS-CoV-2 vírusfertőzésre vonatkozó gyors antigénteszt;
  d) a SARS-Co V-2 vírusfertőzés megerősítését követő 15. és 180. nap közötti személyek. ‘

(2) Az olyan országokból származó természetes személyek esetében, amelyek hatóságai nem bocsátanak ki európai uniós digitális tanúsítványokat a COVID-19-en vagy e tanúsítványokkal kompatibilis dokumentumokat, az (1) bekezdésben említett helyzeteket az érintett tagállamok illetékes hatóságainak kell igazolniuk. A dokumentum lehet papíralapú vagy elektronikus formátumú.

(3) A 3. cikk (4) bekezdésében említett kockázati tényezők elemzésének figyelembevételével, az Országos Rendkívüli Helyzetek Bizottsága javaslatára, a 4. cikk alapján elfogadott kormányhatározattal, a riasztási állapot alatt, az alapvető jogok és szabadságok gyakorlásának biztosítása érdekében, a közegészség védelme érdekében, kizárólag a COVID-19 járvány terjedése elleni küzdelem céljából, az (1) bekezdésben említett digitális tanúsítvány bemutatásának kötelezettsége bevezethető. bekezdésben említett digitális tanúsítvány bemutatásának és ellenőrzésének feltételeit, valamint a bemutatásra kötelezett személyek kategóriáit a nemzeti bizottság javaslata alapján kell meghatározni.

A 65. cikk az I. pont után egy új 11. ponttal egészül ki, a következővel

a jogi személyek nem tartják be az alábbiakban meghatározott intézkedéseket rt.41 a digitális tanúsítvány ellenőrzésére vonatkozó! Európai Unió a COVID-19-ről;”

A 66. cikk e) pontja a következőképpen módosul:
2.000 lejtől 10.000 lejig terjedő pénzbírsággal a 65. cikkelyben meghatározott bűncselekményeket.

A 67. cikk (2) bekezdésének b) és e) pontja a következőképpen módosul:
a Rendkívüli Helyzetek Főosztályának ellenőrző személyzete, valamint az altisztek, tűz- és polgári védelmi tisztek a 65. cikk b), e), d), e), f), g), h), i), j), k), (!), 11), m), n), o), s), s) és t) pontjában említett bűncselekmények miatt;

(e) rendőrtisztek és ügynökök, altisztek és csendőrök, rendőrtisztek, rendőrtisztek

a 65. cikk d), e), g), h), i), j), k), (!), 11), m), n) pontjában említett bűncselekmények esetén,

Ezt a törvényjavaslatot a szenátus 2021. szeptember 22-én fogadta el, Románia újra kihirdetett alkotmánya 76. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

A SZENÁTUS ELNÖKE

Anca Dana Dragu

_____________________________________________________________________

Nos, kedves Emberek! Itt megáll az ész!
Az nem szabadság, hogy a facebookon „keménykedünk” Biden és Trump ügyében, osztjuk az olasz, francia, vagy ausztrál eseményeket, illetve be-beszólongatunk a bukaresti „törvényhozóknak”.
A szabadság ott kezdődik, amikor először magadban megszabadulsz a félelemtől, a rögeszméktől, és vállalva a következményeket abban a környezetben próbálsz rendet tenni határozott kiállással, amelyre befolyásod, hatásod van.

A fenti törvénytervezetet az UDMR összes szenátora megszavazta.


Székelyföld lakosságának alig 30 %-a oltatta be magát. Vidéken ez a szám 5 %. Mit jelent ez?
Nem azt, amit Tar Gyöngyi, meg a megye gondol, hogy kulturálisan elmaradott a székelység, és felül az internet összeesküvéseinek. ( Mert Józsi bátyánk két lapát ganéhányás között a neten hallgatja a többnyire angol, vagy német nyelvű orvosok vírusszkeptikus előadásait!)

Azért ilyen kevesen rohantak oltatni magukat, mert:
1. Az elmúlt két évben a vidéki, egészséges immunrendszerű székelyek nagy többsége alig érezte meg jobban a covidot, mint egy szokásos téli náthát. ( Igaz, a székelység köreiben van egy, a náthánál valóban veszélyesebb vírus, azt takonynak hívják, és aminek az udmr-2021 a hordozója, és nem légúton, vagy érintkezéssel terjed, hanem bankszámlákon és pénztárcákon keresztül. Egyes hírek szerint már készül ellene az oltóanyag.)
2. Megszokott életformáját az eddigi korlátozó intézkedések sem nagyon érintették, hisz nem nagyon járnak discóba, szinházba, és az egzotikus kirándulóhelyeknek sem a székely falusi ember a jellemző vendége.
3. Az élet dolgait józan, paraszti ésszel szemléli.

Tehát, a székely lakosság legkevesebb 70 százaléka azzal, hogy távol tartja magától az oltást, egyszersmind kifejezi kételkedő véleményét az egész cirkusz lényegével kapcsolatban.

Az udmr meg szavaz, a többség véleményét meg sem kérdezve, figyelembe sem véve, megszavaz olyan törvényeket, amelyek aztán hamarosan a Te hétköznapjaidat is megkeserítik, Te szegény, Maroknyi Székely.

Úgyhogy, kicsi, Maroknyi Székely, ha az ember rendet akar a világban, akkor először kitakarítja az udvart.
Kezd a hivatalokban! Kérdezd meg az udemerés polgármesteredet: azért lett-e megválasztva, hogy végrehajtson minden baromságot, amit előírnak neki, vagy azért, hogy a Te érdekeidért, véleményedért veszekedjen a magasságos szerveknél.
Kérdezd meg a tanácsosaidat, megyei tótumfaktumokat, az összes, ma hivatalban ücsörgő elöljáróságot, akik nagyobb urak ma fölötted, mint egykor akárki. Jobb időkben az ilyeneket bottal verte ki a faluból a székely.

Ezek ma mind fölsőbb hatalmak jól fizetett végrehajtói fölötted, de azért ügyelnek arra, hogy elkábítsanak, befogják a szádat, elkápráztassanak kilométernyi aszfaltozással, kicsi pályázati pénzzel,
ócska, béka segge alatti eszem-iszom falunapokkal, döglött disznót körbetáncoló, muzsikáló holdudvarral.

Ha majd rádjön a frász, meg a hatóság a büntetésekkel, ha majd nem tudsz dolgozni oltás nélkül, ha majd éhes lesz a család, mondd azt a síró gyereknek: „hát fiam, elhittem, mert azt mondták, hogy az ördög Bukarestben lakik, s nem vettem észre, hogy már régóta itt van a hegyeink között, a városokban és a kicsi falukban.