ITT IS ALÁÍRHATÓ A 7 PONT EGY PETÍCIÓ FORMÁJÁBAN – lásd itt lejjebb a 2. linken !!

A VAJDAHUNYAD VÁRA ELŐTT TÜNTETŐ VALÓDI ÉS 3. UTAS NEMZETI CIVILEK KÖVETELÉSE!! + ELLENÁLLÁSI NYILATKOZAT!

Követeljük:

1/A „Covid19” betegség elleni kötelező vakcinázás azonnali beszüntetését,- mert egy folyamatban levő gyógyszerkísérletbe való kényszerítéssel és a részvételre kötelezéssel, a „tájékozott beleegyezés „ hiánya miatt a kormány emberiesség elleni bűntettet valósít meg.

2/A 18 év alattiak „Covid 19” betegség elleni vakcinázásának azonnali leállítását, – mert számukra ez indokolatlan, és nagyobb az egészségügyi kockázata, mint a haszna.

3/Azonnal állítsák le a 60 év feletti magyarországi lakosok lakhelyükön vagy tartózkodási helyükön történő vakcinázással kapcsolatos kényszerítő zaklatását és írásban történő nyilatkoztatását, mert ez kimeríti a Btk 195. és 196. §-t.

4/A „Covid19” ellen beoltottak és be nem oltottak bármilyen módon való megkülönböztetésének azonnali megszüntetését, mert a kísérleti mRNS vakcinák nem akadályozzák meg a fertőződést, ezért nem állítják meg a járványt, így a megkülönböztetésnek nincs egészségügyi alapja, és nem segíti a járvány elleni védekezést.

5/Az „Ivermectin” nevű gyógyszer azonnali magyarországi törzskönyvezését és engedélyezését a „Covid 19” betegség megelőzésére és gyógykezelésére a már rendelkezésre álló külföldi klinikai vizsgálatok és tapasztalatok alapján, mert ezek megléte miatt nem indokolt megvárni a magyarországi klinikai vizsgálatok befejezését.

6/– A SARS-Cov2 vírus diagnosztizálására alkalmatlan PCR tesztek használatának azonnali megszüntetését.

7/- Az oltási szövődményeket visszajelző rendszer ellenőrzött működtetését, és adatainak nyilvánossá tételét.

A kormány átlépett egy határt, amikor „ösztönzésnek” nevezve egy kísérleti fázisban levő gyógyszeres kezelésben való részvételre kényszeríti és kötelezi embertársainkat, úgy, hogy az elvont / korlátozott alapjogainkat csak akkor kaphatjuk vissza, ha engedünk a kényszernek és részt veszünk a kísérletben.

Tiltakozunk ellene, hogy hatalmi kényszerrel, rendeletileg gyógyszerkísérletben való részvételre köteleznek minket. Aljas és kegyetlen, emberi méltóságot sértőnek tartjuk, hogy gyermekeinket eszközként felhasználva, az ő „vélhető” fertőzőképességükre hivatkozva akarják a szülőket a maguk és gyermekeik vakcinázására kényszeríteni, a saját gyermekeiket veszélyforrásként feltüntetve, bevonva őket is abba a kísérletbe, aminek a következményeit a gyártók nem ismerik, és felelősséget sem vállalnak érte!

A kísérleti vakcinák felvételére kötelező és kényszerítő rendeletek sértik a Nemzetközi Egyezményeket, az Oviedói Egyezményt és a Nürnbergi Kódexben lefektetett elveket, de a „veszélyhelyzet” elrendelése is túlterjeszkedik az Alaptörvényen, ezért:

Nem engedjük, hogy a kormány hatalmi kényszerrel, semmis rendeletekre hivatkozva tiltott, embereken való kísérletezésben való részvételre és ezzel bűncselekményben való részvételre is kötelezzen minket, immár az életünket és gyermekeink életét is veszélyeztetve!

Kelt: Budapest, 2021. aug. 07. – A Vajdahunyad Vára előtti tüntetés helyszíne

A képem linkje: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4135148819910529

ITT IS ALÁÍRHATÓ A PETÍCIÓ – https://citizengo.org/hu/204104-tamogasd-vajdahunyad-vara-elott-tunteto-eu-szakdolgozok-7-pontos-koveteleset !!
——-

Az igazságokért és a magyarság érdekeiért 25 éve (már az 1980-as években is a diktatúra megszüntetésért tevékenykedtünk, a csillag színe változott, a diktatúra maradt a hazaárulók és a népirtók miatt) kiálló, a főáramú bűnmédia által agyonhallgatott 3. utas nemzeti civilek nem ismerik el törvényesnek és érvényesnek a demokráciának hazudott pénzuralmi globalistás válságokozó, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő diktatúra alaptörvényét – elismerjük viszont az alábbit !!

A Szent Korona Értékrend 5. alapelve:

5.§ Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

ELLENÁLLÁSI NYILATKOZAT

A „Covid19” betegség elleni kísérleti vakcinák kötelező felvétele megtagadható, mert:

Az Oviedói Egyezmény alapján senki nem kötelezhető vagy kényszeríthető olyan gyógyszerkísérletben való részvételre, ahol nincsenek meg a „tájékozott beleegyezés” feltételei, és a kockázat-haszon tekintetében nem érvényesül a tudományos mérlegelés követelménye. Az ilyen kísérletbe való kényszerítés vagy kötelezés kimeríti az emberiesség elleni bűntett fogalmát, ezért az erre kötelező vagy kényszerítő rendeletek semmisek.

Emberiesség elleni bűncselekmény Btk. 143.
143. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként
a) emberölést követ el,
b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,
c) a lakosságot vagy annak egy részét jogszerű tartózkodási helyéről kitelepíti,
d) emberkereskedelmet követ el, vagy kényszermunkát végeztet,
e) mást személyi szabadságától megfoszt, vagy fogva tartását jogellenesen tartja fenn,
f) mást szexuális erőszakra vagy annak eltűrésére, prostitúcióra, magzat kihordására vagy magzatelhajtásra kényszerít,
g) másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,
h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi vagy más ismérv alapján meghatározható csoportot vagy annak tagját a csoporthoz tartozása miatt alapvető jogaitól megfoszt, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (…) x

Íratlan törvények szerint aki bűnt követ el, a bűn visszaszáll ő reá!

“ÖSSZEFOGÓ, ÖSSZETARTÓ, ÖNTUDATOS NEMZETET NEM LEHET HOSSZÚ TÁVON ELNYOMNI, SOK ESETBEN HALÁLT VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZÓ KÍSÉRLET OLTÓANYAGOKKAL, BŰNÖS MÓDON OLTANI, ELADÓSÍTANI, KIFOSZTANI, TÖNKRE TENNI, GYARMATOSÍTANI, DEMOKRÁCIÁNAK HAZUDOTT DIKTATÚRÁBAN TARTANI !!” (Brindza András)

A tudati erőtér növelése miatt legyetek szívesek osztani és terjeszteni, köszi !!