Az Agenda 21

Az ENSZ tervezete a XXI. századra:

A fenntartható fejlődés lényege: a nemzeti szuverenitás felszámolása, az emberek bezsúfolása rendkívül kis területekre, a család és a magántulajdon megszüntetése, a gyerekek elvétele, az emberek szándékos elbutítása, az ötözéses földművelés, a burkolt utak és a fogyasztás megszüntetése, stb.