Menetünk gondolatának forrása egy székelyföldi zarándoklatom során tört fel a szívemben, hirtelen, de mégsem váratlanul. Az előző években, a Mária Út nagy keresztjének bejárása során a Kárpát-haza útjain megélt találkozások, valamint a felvidéki, székelyföldi, kárpátalji és délvidéki barátaim életének fájó megaláztatásai mind arra indítottak, hogy valamit tegyek azért, hogy a trianoni békediktátum okozta igazságtalanságok felismerésére […]

Ahhoz, hogy valaki megértse, hogy mi történt Trianon ELŐTT, hogy a háttérhatalom a magyar elit SEGÍTSÉGÉVEL hogyan hozta létre a Szent Korona országaiban az ott élő nemzeti kisebbségek helyi többségével!, és a megszálló Antant hatalmak segítségével az új államokat, ahhoz azt kell megértenie, hogy ez Horthy 1920. évi I. törvénycikke nélkül NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE.

Trianonban az összes szomszédos nép részesedett az ezer éve létező Magyarországból, még a baráti Lengyelország, a távoli Olaszország és a háborúban szintén vesztes (!) Ausztria is. De elsősorban nem ezért tekinthetjük Trianont a világ legigazságtalanabb „békéjének”. Az ország elveszítette területének több mint 71 százalékát, hegyeinek, erdőinek, ásványkincseinek, vizeinek és vasútvonalainak zömét. Odaveszett a lakosság 64 […]