Menetünk gondolatának forrása egy székelyföldi zarándoklatom során tört fel a szívemben, hirtelen, de mégsem váratlanul. Az előző években, a Mária Út nagy keresztjének bejárása során a Kárpát-haza útjain megélt találkozások, valamint a felvidéki, székelyföldi, kárpátalji és délvidéki barátaim életének fájó megaláztatásai mind arra indítottak, hogy valamit tegyek azért, hogy a trianoni békediktátum okozta igazságtalanságok felismerésére […]