Gyimesfelsőlok megcsúfolása…..
avagy a gyimesi csángók elleni végzetes kegyelemdöfés?

A képen látható kolostor egy oláh ortodox „fészek”, állítólag fegyverraktárral és oldalukon néha pisztolyt mutogató fekete szoknyás, szakállas fiúkkal. Ex-szekusok megtérve, vallási térben terjeszkedve!

Ez ma Bükkloka-száda s az elmúlt 30 esztendő terméke, eredménye!
A hely közigazgatásilag Csíkszépvízhez tartozik. A kis kápolna, amit ma bejárati kapunak használnak, egy Szépvizen élő magyar család tulajdona volt.
A családfő a Regátból jött haza a piacról, és beesett a lovak közé a szekérről s meghalt.

Családja építette a kis kápolnát a tragédia helyszínén.
A katolikus egyház nem volt hajlandó felszentelni, csak ha telekkönyvileg is nekik adományozzák. A család kényszerre nem akart adakozni. Tehát állt a kápolna, és az egyház nem volt hajlandó hivatalosítani, mint magyar építményt, csak zsarolással a birtokért cserébe.
Állt az út mellett a kis kápolna, gazdátlanul, míg tulajdonosait is ki nem utálták, el nem üldözték, s a terület sakálok prédájává lett.

A 70-es években jött egy szakállas oláh pópa egy szamárral, és itt aludt, lakott!
Szerencsétlennek az emberek adtak alamizsnát, s így élt a szamarával a szakadt mocskos pópa-szoknyájában!
Egyszer majd felakasztotta magát a kápolna hátánál egy fenyőfa ágára. Szerencsétlent az étlenség, a mocsok és a tetvek élve ették meg.

Ma, pár évtized múlva ez a szerencsétlen névtelen lett ezen a helyen az oláh ortodoxok „mártírja”.
A rendszer át-váltás után a területet sok száz hektárral átjátszották szemfüles politikusok és csíkszépvizi közbirtokosságiak az oláh ortodox egyháznak.
Most fent a szemben látható hegyen hatalmas kolostort kezdenek el építeni!

Mindez megtörténhetett, mert a területnek a magyar tulajdonosait elűzték, a katolikus egyház érdektelenül állt a dologhoz, s közben a jelenkori szemfülesek is seftelnek az oláhokkal vallási téren is….sajnos ez van!

Több mint valószínű, hogy Bákó-Neámc közigazgatási határát is idáig akarják felhozni. A Gyimeseket teljesen Moldvához akarják „átigazgatni”. A hegyen, fent, szemben a Pogány-havassal építkeznek, és furcsa módon a média hallgat. Senki nem akarja nevén nevezni a dolgokat, valami oknál fogva csak akkor fognak majd ajvékolni, amikor már itt is kész tények fognak előttünk állni!

Az építési engedélyeket Csíkszépviz polgármesteri hivatala kellett kiadja. Engedélyezték, szépen sorban az egész politikai maffia a legmagasabb szintekig.

A dologhoz tartozik, hogy Csíkszépvizen az örmény birtokoknak is lába kelt. A haldokló örmények birtokait is szétorozták, ez pedig nem mehetett román segédlet nélkül. Így lett bűntársa a székely politikum az oláh egyházérdekeknek!

Kérdés, kedves székely seftes politikusok és elvtársak, hogy az örményeknél jobb társ lesz-e majd az oláh ortodoxia?
Szégyen és gazemberség társulva egy több mint 96%-os magyarok lakta gyimesi csángó közösség, település ellen…..MI EZ HA NEM NEMZETÁRULÁS?

Baliga Csaba írása