1.rész

FELVIDÉK

ma Szlovákia

Kihagyhatatlan kellene hogy legyen az iskolai tananyagból annak a gyalázat sorozatnak a feltárása amit velünk magyarokkal, nemzetemmel, azok az országok, amelyekhez az elszakított területeken élő „örökösök” a jogtalanul, rablásból szerzett országunk részein nemzet testvéreinkkel tettek és tesznek ma is! Ha minden így megy tovább mint Trianon óta, akkor lassan a feledés homályába taszít bennünket a nemzetközi és a nemzeti politika! Kezdjük talán északon, holott nem mondhatni koránt sem, hogy sorrendről lenne szó hiszen nem lehet és nem is szabad elsőként vagy valahanyadik ként kezelni egyik leszakított területünket sem, hanem egyes egyedül azt kötelességünk szemünk előtt tartani, amit a tények még ma is élénken és valósan bizonyítanak!

Kezdem az egyik állammal, amely hamis mítoszokból lett kikeltetve és hamis mítoszok talapzatán él még ma is. Szlovákia az amelyről minden gyűlölet és kertelés nélkül kötelességünk beszélni! Miért? Mert ma is intenzíven él a magyar gyűlölet! Múltat raboltak, hamisítottak, amelynek egyik szemet szúró bizonyítéka az úgynevezett szlovákia címere, amely nem más mint a magyar címer lényeges részének a kisajátítása! Mindezek után ma arról beszélnek a hivatalos körök, hogy nagyszerű és gyümölcsöző és persze egyetértésben virágzó, jószomszédi viszonyban élünk egymással! Magára vessen az aki ezt elhiszi, de azok is akik ezt évek óta mantrázzák nap mint nap! Félreértés ne essék, mert tudvalevő a mai nemzetközi politikáról, hogy a nemzetek szétzilálásának programja fut éppen, és minket sem került el! Mégsem szabad szemet húnynunk a tények előtt hanem beszélnünk kell létünk kérdéseiről és ez a célom, határozottan és kíméletlenül, mert azt akarom hogy nemzetem tovább is létezzen éljen, és jogosan helye legyen azon az ősi területen amely a miénk volt és a miénk, mai is! Folytassuk csak!

A Benes -féle sovinizmus sötét ténye még mindig él szlovákiában, a szlovák politika mindennapi tetteiben! Alkalmazzák is töretlenül és folyamatosan. A józan ész értelmező szótárában ezt, magyargyűlöletnek nevezik! Nemrégiben derült ki hogy földeket vagyont szándékoznak elkobozni azoktól akiknek felmenői magyarok voltak! Mi ez ha nem kommunista ideológia az, éljen a szlovák magyar testvéri barátság alapon, a szlovák sovinizmus javára?! Ekkor nyílik ki az a bizonyos bicska a zsebben de, elővenni nem szabad. Benes -féle doktrinával szembe állíthatóak a következő tények. Tárgyi régészeti bizonyítékok állnak rendelkezésükre amelyek legalább az ezeréves múltunkról beszélnek a Kárpát medencében! Ezek a bizonyítékok minden megkérdőjelezési lehetőség nélkül, tényekről beszélnek. Ilyen tények és valóságok szlovákiának nem állnak, nem is állhatnak rendelkezésére! A szlovák nép felvidéki története a 15. század első harmadába jelenik meg amikor is benyomultak a felvidék területére, északról, Galícia területéről! Létüket, kialakulásra való lehetőségeiket, iskoláikat, művelődéstörténetüket, a magyar államhatalomnak, a magyar rendszernek köszönhetik. Magyarán, a szlovákok eredetét a történelem tudomány, részleteiben még mindig nem fedte fel! Tehát, nemcsak a sajt bűzlik Dániában. A szlovákok ma is töretlenül ünneplik „fenállásuk” ezeregyszáz évét! Engedelmükkel felteszem a kérdést, ismételten minden gyűlölet nélkül de jogosan, nem az van-e hogy a nyílvánvaló történelem hamisításokat fel kell számolni? Elsősorban a szlovákoknak mégpedig saját érdekeikikért, lelkük nyugalmáért? Ellenkező esetben egyetlen eredményt várhatnak, de mi is, miattuk. Az pedig nem más mint az összevissza hazudozással járó végtelen gyűlölet amely mérgező volt és lesz is mindaddig amíg tiszta vizet nem öntünk abba a pohárba amelynek Kárpát Medence a neve!

Térjünk vissza a szlovák címer létrejöttére és abban a kettős kereszthez, annak szellemi üzenetéhez! Sajnos, ebben az esetbe sem beszélhetünk másról mint plagizálásról, amennyiben költői kifejezést vagyunk hajlandóak használni. Miről is van szó? Símán és egyszerűen, lopásról. A címerüket a magyar királyok címeréről lopták le! Ma is használják s azzal magyarázzák a kettőskereszt használatát hogy mi loptuk el anno Ciriltől és Metohijától, akik szláv püspökök voltak és tulajdonképpen az övék volt a kettős kereszt! Vagyis, ez a hivatalos változat, mi magyarok „vettük át” Ciriltől és Metohijától. Evvel a két furcsa alakkal és munkásságukkal később még kénytelenek leszünk találkozni amikor a szerbekről, délvidékről lesz szó!

Végezetül, repüljünk a régmúltból, a történelem azon fejezetéből amelyben a hamisítások miatt ma is élhet és él a gyűlölet, egy pillanat erejéig a második világháborúba, majd onnan a kétezres évekig. Egyetlen dolgot a könnyebb megértés kedvéért. Szlovákia „hithűen” állt a második világégés ideje alatt Hitler oldalára, deportálásokkal is foglalkoztak a hitleri ideológia szellemében, és mégis mint győztes hatalom részt vettek a normandiai partraszállás megemlékezésének ünnepségén nemrégiben, már napjainkban! A kísértet, a múlt szellemi kísértete itt van velünk s köszöni jól érzi magát a megszerkesztett gyalázatos történelemhamisítás latyakjában. Nem kellene végre ezt a lápos bűzös részt kiszárítani és tiszta vízzel feltölteni?

Ajánlom itt e cikkem legvégén a YouTube-on megtalálható videót Dr Bakay Kornél videóját: https://youtu.be/tDVZ709Ohdc

A második részben Kárpátaljáról lesz szó, amely ma Ukrajna.

Pataky Zoltán