Már tavasszal…

Ferenc pápa tavaszi ülésén a Világbankhoz és a Nemzetközi Valutaalaphoz fordult, és a COVID-19 tükrében „globális kormányzásra” szólított fel, határozottan támogatta azt, és közben siránkozott az „ ökológiai adósság miatt ”, amely„ magának a természetnek ”tartozik.

Levele a legújabb része annak a sorozatnak, amelyben Ferenc  kifejezi elkötelezettségét  globális vállalatok mellett.

A levelet Peter Turkson kardinális, a Szentszék integrált emberi fejlődés előmozdításának prefektusa útján juttatta el a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap (IMF)  2021. tavaszi ülésére, amelyet jelenleg április 5. és 11. között online tartanak. .

Április 4-én kelt  levelében csak egyszer említette Istent, az utolsó sorban.

Ferenc arra összpontosított, hogy olyan globális kormányzati rendszert szorgalmazzon, amely egy új társadalmi rendet valósít meg a világon, amely az éghajlatváltozással kapcsolatos politikán és az általános védőoltásokon alapul.

Globális kormányzás

A „Covid-19 járványra” hivatkozva Ferenc kijelentette, hogy a világ kénytelen volt „szembenézni egy sor súlyos és egymással összefüggő társadalmi-gazdasági, ökológiai és politikai válsággal”.

Az ilyen összefüggő válságokat a Világbank és az IMF elé helyezte, abban a reményben, hogy találkozásaik megalapozzák a világ ügyeinek újrarendezését: „Remélem, hogy a megbeszélések hozzájárulnak a„ gyógyulás ”modelljéhez új, befogadóbb és fenntarthatóbb megoldások létrehozása a reálgazdaság támogatása érdekében, segítve az egyéneket és közösségeket legmélyebb törekvéseik és az egyetemes közjó megvalósításában. “

Ferenc megismételte azt az állítást, miszerint a COVID megmutatta, hogy „senki sem üdvözül egyedül”, ezért „a társadalmi, politikai és gazdasági részvétel új és kreatív formáit” kell kidolgozni.

Engedelmesség a globalista menetrendnek

Ferenc  levele nem okoz nagy meglepetést, mivel a 84 éves argentin levele tovább növeli régóta fennálló kapcsolatait olyan globalista csoportokkal és szervezetekkel, mint az ENSZ  és a WEF.

Ferenc  nemrégiben is  „új világrendet” követelt, mondván, hogy a COVID-19 „válságának” pazarlásának drámája rosszabb lesz, mint a COVID-intézkedések okozta zavarok az egész világon. 

Ekkor is az üdvösség témájával foglalkozott, ismét tisztán földi megértéssel szemlélte azt, valamint összekapcsolta az üdvösséget az új világrenddel és a zöld politikát állította a középpontba mondván, hogy: „Az emberiség üdvösségéhez vezető útja egy új fejlődési modell, amely vitathatatlanul a népek együttélésére összpontosít, összhangban a Teremtéssel. ”

Ennek érdekében Ferenc elindította saját kezdeményezését az ENSZ-szel . és a globalista vállalatokkal karöltva annak érdekében, hogy elősegítsék a kapitalizmus új „gazdasági rendszerét”, és biztosítsák az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak (SDG) megvalósítását. 

A partnerségek egyéb szempontok mellett a „fenntartható életmódot”, a „nemek közötti egyenlőséget” és a „globális állampolgárságot” is támogatják, míg az SDG-k maguk is a „szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat” támogatják.

 

 

Vigandó érsek:a nagy újraindítás elnevezésű globális terv folyamatban van

Nagy újraindítás elnevezésű globális terv  folyamatban van. Építésze egy globális elit, amely az egész emberiséget le akarja gyűrni, kényszerítő intézkedéseket vezet be az egyéni és a teljes népesség szabadság jogainak drasztikus korlátozására.

Több országban ezt a tervet már jóváhagyták és finanszírozzák; máshol még korai stádiumban van. A világvezetők mögött, akik ennek az pokoli projektnek a bűntársai és végrehajtói, gátlástalan szereplők állnak, akik finanszírozzák a  Világgazdasági Fórumot és a  201-es eseményt , előmozdítva napirendjüket.

A  nagy újraindítás célja egy olyan egészségügyi diktatúra bevezetése, amelynek célja a liberticid intézkedések bevezetése, kezdve  a feltétel nélküli alapjövedelem biztosításának és az egyéni adósság eltörlésének csábító ígéretei mögött. 

A Nemzetközi Valutaalap terve szerint engedményeinek ára a magántulajdonról való lemondás, valamint a Covid-19 és Covid-21 elleni oltási programban való részvétel lesz, amelyet Bill Gates támogat a fő gyógyszeripari csoportok együttműködésével.

Túl azon hatalmas gazdasági érdekeken, amelyek motiválják a  Nagy újjraindítás hirdetőit, az oltás elrendelését egészségügyi útlevél és digitális személyi igazolvány  fogja kíséri, aminek az a következményeként az egész világ lakosságát megfigyelhetik.

Azokat, akik nem fogadják el ezeket az intézkedéseket, zárt táborokba zárják vagy házi őrizetbe veszik, és minden vagyonukat elkobozzák.

Elnök úr, azt képzelem, hogy Ön már tisztában van azzal, hogy egyes országokban a  Nagy újraindítás ez év vége és 2021 első trimesztere között aktiválódik.

Erre a célra további lezárásokat terveznek, amelyeket hivatalosan igazol egy a járvány feltételezett második és harmadik hulláma. Jól ismeri azokat az eszközöket, amelyeket a pánikkeltésre és az egyéni szabadságjogok drákói korlátozásának legitimálására alkalmaztak, művészien kiváltva a világméretű gazdasági válságot.

A tervek szerint az előttünk álló pénzügyi válság arra fog szolgálni, hogy a nemzetek  kérjék a Nagy újraindítási tervben való részvétüket  visszafordíthatatlan, ezáltal a végső csapást mérve egy olyan világra, amelynek létét és emlékét is teljesen meg akarják szüntetni. 

A Világkormány ahol mindenkibe chipet ültetnek! Abban lesz a pénzed!