Megmérettél és híjával találtattál…
avagy: suszter maradjon a kaptafánál!

Megjegyzések „kisokos” dr. Fejér Szilárdnak a maszol.ro portálon megjelent, „tudományos” állításaihoz.
https://maszol.ro/belfold/Az-atlagember-gyakori-kerdesei-a-koronavirusrol-kisokos-dr-Fejer-Szilardtol?fbclid=IwAR1ujIB0Z6sW18FgZDslxn2JuX021e2XkykOyHf3v41JClqmJ_l2CEKoEE8

Éppen ezért szeretnénk, hogy az orvos legyen orvos, a tudós legyen tudós, ne hitegető vagy sarlatán.
E különlegesen zavaros időkben elengedhetetlenül fontos és elvárandó tőlük, hogy adott helyzetben legyenek óvatosak és inkább HALLGASSANAK, minthogy félrevezessenek.
Ha megszólalnak, akkor állításaik legyenek megalapozottak, tudományosak, hisz ezért tanultak tudományt és nem teológiát.
A laboráns is legyen úgyszintén szakember. Mindkettőtől elvárjuk, hogy rendelkezzen a tudomány mellett jó erkölccsel is, EMBERSÉGGEL. Hisz csak így szolgálhatja lelkiismeretesen és eredményesen felebarátját, embertársát. Elvégre erre tett esküt is, nemde?
A nem orvosi végzettségű tudós pedig ne kontárkodjon más szakterületre!

Uram!

Már első mondata tudománytalan, hisz nincs bizonyíték arra, hogy koronavírus levegőben cseppfertőzéssel terjed. Természetesen, attól ezt még mindenki mondja, Ön meg mondogatja utánuk… Ebből kifolyólag nem csoda, ha a lakosságot a távolságtartás különféle formáira ösztönzik, vagy maszkviselésre kényszerítik. Emögött az az elképzelés áll, hogy a vírusok, különösen a SARS-CoV-2 a levegőben terjednek, és köhögéskor, tüsszentéskor, vagy ha csak akár beszélünk, az egyik személyről a másikra jutnak a mikrocseppekkel.

1.        Az igazság azonban az, hogy az ilyen módon történő terjedés feltételezése csak teória, amit még soha senki be nem bizonyított. A Nature, a világ egyik legrangosabb szakfolyóirata 2020 áprilisában írta, hogy az ezzel foglalkozó kutatók sem merték határozottan állítani, hogy a SARS-CoV-2 a levegőn keresztül terjed. Sőt, még a WHO számára sem elegendőek a vonatkozó bizonyítékok.[1]
Egy másik, Vuhanból származó kínai tanulmányban, amelyet a Nature tett közzé 2020. november 20-án leírást kapunk arról, hogy csaknem 10 millió személy vizsgálata során elszigetelték a tünetmentes, teszt pozitív személyeket és hozzátartozóikat legalább két hétre, addig, amíg nem lettek teszt negatívok.
Az eredmény: a tünetmentes teszt pozitívok hozzátartozói negatívnak bizonyultak a tesztek során, ami arra utal, hogy a tünetmentes teszt pozitívok valószínűleg nem voltak se fertő-zöttek, se fertőzők.[2]
Reiner Füllmich ügyvéd, a „Stiftung Corona-Ausschuss“ német, Parlamenten kívüli Vizsgálóbizottság tagja, emlékeztet, (Stefan Hockertz, a farmakológia és toxikológia professzora hozta tudomására), ezidáig nem találtak bizonyítékot a tünetmentes SARS-CoV-2 fertőzésre.[3]
Akkor Ön miért állítja az ellenkezőjét?

2.         Soha, sehol nem állt elő eddig bizonyíték arra, hogy a Covid 19 vírust izolálta volna valaki. A SARS-COV-2 vírus izolálására és teljes tisztítására vonatkozó információk mellett jó tudni ezekről is: Robert Koch Intézet részéről Michael Laue: „Nem ismert számomra olyan tanulmány, amely az izolált és megtisztított SARS-CoV-2 vírust írja le.
Alberta államban (Kanada) ilyen alapon nyert pert nem régibben egy jelentős számú “antivaxx” csoport. Általánosságban az orvosok körében nagy a hit arról, hogy a sejtkultúrában szaporított vírust a tesztek számára teljesen megtisztítják. Hisz a szakma tanítja, hogy a teljes részecsketisztítás a vírus detektálásához elengedhetetlen művelet. Kevesen tudják azonban, hogy ilyen tisztítást még senki soha nem végzett el. Ezért az orvos is úgy fordul a tudományhoz, mind a hívő a valláshoz… hiszi azt, bizonyítékok nélkül a nem létezőt, csak mert a sokan állítják.

3.         A PCR tesztekről is csupán hinni lehet a teljes tudományosságot, emiatt most már egyre többen kezdik megkérdőjelezni használhatóságát, hitelességét a diagnosztikában. A Journal of the American Medical Association (JAMA) neves amerikai szakfolyóirat már 2020 májusában kinyilvánította, hogy “egy pozitív PCR-teszteredmény nem feltétlenül utal egy élő vírus jelenlétére”.[5]
A The Lancet aktuális számában pedig azt olvashatjuk, hogy az „RNS-teszt nem alkalmazható a fertőzőképesség bizonyítására.[6]
Az RKI ‘Speciális Fény- és Elektronmikroszkópia Osztályát’ vezető Laue beismerése [7] egybevág azokkal a nyilatkozatokkal, amelyeket „COVID-19 PCR-Tests Are Scientifically Mea-ningless” [A COVID-19 PCR-tesztek tudományosan értéktelenek][8].[9]
Egy másik utalás ez irányban a kínai Na Zhu és csoportjának tanulmánya. Ez az egyik legfontosabb szaklapban, a New England Journal of Medicine-ben jelent meg 2020. február 5-én.[10]
De ott van a másik — ausztráliai — kutatócsoport beismerése is, miszerint a részecs-kéket nem vetették alá „purification”-nek (tisztításnak).[12]
Talán nem árt, ha szólunk néhány szót a procedúráról is, azaz, hogy mit csinálnak a “tudósok” a korrekt részecsketisztítás helyett és mi az, amit ők izolálásnak neveznek, ami végső soron a rettegett vírus felfedezéséhez vezetett: első lépésben természetesen mintát vesznek a páciensek garatjából, azt ultracentrifugálják, hogy a könnyebb molekulákat elvá-lasszák a nehezebbektől, majd leveszik a fölső, tehát könnyebb réteget. És ezt nevezik ők izolátumnak vagy szeparátumnak, amire aztán beállítják a PCR-tesztet.
De ez a felső fázis sok mindent tartalmaz, mikro- és nanorészecskéket, extracelluláris vezi-kulákat és exoszómákat, amelyeket a szervezet produkál, és sokszor nem lehet őket a víru-soktól megkülönböztetni. „Lehetetlen küldetés manapság, az extracelluláris vezikulákat és vírusokat a klasszikus vezikulum és vírus szeparálási módszerekkel, mint a differenciális ultracentrifugálás, egymástól elválasztani, mert hasonló dimenzióik miatt gyakran együtt válnak ki.” – írja a „The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses” c. tanulmány, amely 2020 májusában jelent meg a Viruses c. folyóiratban.[13]
A tudósok egyszerűen a PCR-módszer segítségével “alkotják meg” a vírust. Ehhez igénybe veszik a “primereket”, a génbankokban már rendelkezésre álló génszekvenciákat. Ezután különböző feltételezések alapján modifikálják ezeket, hozzáadják a szeparátumhoz (supernatant), addig, amíg a primer hozzá nem kötődik a szeparátumban lévő valamelyik RNS-hez. Utána ezt az RNS-t a Reverse transzkriptáz enzim segítségével átírják komplemen-ter (kiegészítő) DNS-sé (cDNA), és kezdődhet a sokszorosítás a PCR ciklusokban. A DNS meny-nyisége minden ciklusban megduplázódik, és minél több ciklus szükséges, hogy összegyűljön a kimutatáshoz szükséges DNS mennyiség, annál megbízhatatlanabb a PCR-módszer. Azaz, annál kevésbé marad esélye annak, hogy valami értelmes jöjjön ki a szeparátumból.
Végső soron ki lehet jelenteni, hogy az eredmény tendenciózusan jelentéktelen lesz, ha több mint 25 ciklus szükséges a kimutatás előtt. Nos, a legtöbb, ha nem az összes teszt jóval több ciklust ír elő, 35 fölött, akár 45-ig. Súlyosbító körülménynek számít, hogy a primerek 18-24 bázis (nukleotid) hosszúságúak, a SARS-CoV-2 vírus pedig állítólag 30 ezer bázisból áll. Így a primer a vírusgenomnak 0,1 %-át képviseli. Ez még inkább lehetetlenné teszi a hasonló részecskék milliárdjai között a keresett vírus megtalálását. És ez tovább csökkenti annak esélyét, hogy a primerrel kihalászott génszekvencia pontosan specifikus az állítólagos vírusra. Ráadásul a vírus, amit a kutatók keresnek, állítólag új. Ezért nem létezik kész genetikai primer, amely pontosan illik az állítólagos új vírushoz. Ezért a kutatók kiválasz-tanak egy primert, amelyről feltételezik, hogy többé-kevésbé illik a feltételezett új vírus struktúrájához. De ez definitív egy feltételezés. És ha a primereket a szeparátumba “merítik”, ezek hozzákötődhetnek az ott lévő molekulák milliárdjaihoz. Így a tudósok nem tudhatják, hogy az, amit így kreáltak, a keresett vírushoz tartozik-e. Azaz, amit a kutatók alkottak, az az ő saját kreálásuk, amit ők egyszerűen SARS-CoV-2-nek neveznek.[14]

4.         Az állítólagos vírusgenom csak egy számítógépes puzzle A SARS-CoV-2-t végső soron egy számítógépes program segítségével alkották meg. A Karikó Katalin is beismerte ezt. A szakértők, mint például Thomas Cowan, kaliforniai orvos, ezt tudományos csalásnak nevezik. [15].
Ha a tanulmányt alaposan átolvasná, akkor sokkoló eredményekre juthat Ön is. Ugyanis az anyagból („Whole Genome Sequencing“ szakaszból) kiderül, hogy a CDC nem a vírust izolálta, és genomjának szekvenciáit elejétől végéig NEM rögzíti, hanem a genomot hozta létre a koronavírus referenciaszekvenciája alapján. (Utánanézhet: Génbank hivatkozási szám NC045512).
Kimondva a tuttit: A genomnak számítógépen történő megalkotása tulajdonképpen nem nevezhető egyébnek, mind egy tudományos csalásnak! A kutatók tehát nem az állító-lagos vírus teljes genomját analizálták, hanem csak néhány szekvenciát, amelyekről minden bizonyíték nélkül állítják, hogy azok egy új, specifikus vírus részei, amely szekvenciákból a számítógépen egy puzzle-hez hasonlóan egy komplett genomot hoztak létre, és immár azt állítják róla, hogy ez az új vírus genomja. „Lényegében arra használják a computermodelle-zést, hogy egyszerűen egy új genomot alkossanak “, mondja Andrew Kaufman molekuláris biológus.[16] [17]
Miért kell maszkot hordjanak a beoltottak, ha ők védettek?

5.         Az oltásról, aminek felvételére Önt is lelkesen buzdítják, már nem lehet bizonyossággal elmondani, hogy megoldás. Legújabb tanulmányok szerint [18] [19] az oltottak 251-szer több vírusállománnyal rendelkeznek az orr nyálkahártyáján mint a nem oltottak. [20] [21]
Egy 31 oldalas Lancet publikáció szerint  [22] amely 2021 Agusztus 10-én látott napvilágot és melyet jováhagyott az Oxford University Clinical Resarch Group – közzéteszi, hogy a   COVID-19 ellenszerrel kétszeresen beoltottak orr nyalkahártyájan 251- szeresen több vírusos állomány található mind egy nem beoltott természetes immunrendszerrel rendelkező egyén esetében. Ez nyilván azt jelenti, hogy a kétszeresen beoltottak 251-szer jobban közvetítik a SARS-CoV2 vírust mint a nem beoltottak. [23] E tanulmányt egy központi vietnámi kórház alkalmazottain végezték. A tanulmány alanyai e korház egészségügyi munkásai közül voltak kiválasztva, szigorú vizsgálatoknak voltak alávetve 2 héten keresztül azután, hogy a második oltás felvétele megtörtént, vagyis a 7-edik és a 8-adik hetekben. Ha így állunk, akkor minek oltakozni, hogy két lábon járó aszimptomatikus, fertőző gócokká váljunk? És akkor kinek is kellene hordani maszkot?

6.         A génmanipuláció (amely alapján az oltások is készülnek) gyerekcipőben jár. Ezért nem lehet tőle sokat elvárni. Ha Ön témába lenne a napi fejleményekkel, tudná, hogy a legújabb információk szerint, amit a genetika asztalra tud tenni az, hogy szinte semmit sem tudunk a génekről. Hiszen a legújabb adatok szerint 23.000 gént tart számon most már a genetika és 250.000 fehérjét. Az eddigi alapelmélet szerint, amikor a génmódosításokat elkezdték, az az volt, hogy egy génhez tartozik egy tulajdonság és egy fehérje. E képlet szerint a 250.000 fehérjéhez társulnia kellett volna 250.000 génnek. De ezek a gének ugyebár sehol nincsenek. A kromoszómákról pedig úgyszintén kiderült az elmúlt pár évben, hogy azonkívül, hogy kódoló szakaszokat tartalmaznak, amely genetikai információ tulajdonkép-pen amiből egy fehérje lesz, tartalmaznak egy rakás olyan szakaszt, amellyel a tudomány azt se tudja, hogy mihez is kezdjen vele. Ezért a tudós kénytelen volt “hulladéknak” vagy angolul “junk DNS”-nek titulálni ezeket, hisz nem tudja, hogy ezek miért felelősek.
Ha így állunk a tudománnyal, akkor bölcs dolog lenne a részünkről kísérleti egeret csinálni önmagunkból? Ön, mikor beoltotta magát e kísérletre, kiszolgáltatta magát és mi több, erre serkenti cikkeiben az embereket sokaságát. A kísérletekre egerek kellenek, és az őrültek jól jönnek – de erre ne tegyük fel gyerekeink és hiszékeny emberek egészségét, életét!

  1. Hogy nem éppen úgy működnek az oltások, ahogy Ön is állítja, ajánlanám figyelmébe a tanúvallomások sokaságát az oltottak részéről az oltás szörnyű mellékhatásairól. Ezt az anyagot a következő linken találhatja meg: ( https://rumble.com/vmpbh3-38132823.html ). Hátha talán ezután óvatosabb lesz kijelentéseiben… Ha másért nem is, akkor talán azért, hogy megsejthesse a mellékhatások lehetőségeit, ha már oltakozott.
    Következtetés: In-vitro kísérletekben, laboratóriumi körülmények között, preparált szövetmintából nyert DNS génszekvenciák egy új, patogén, SARS-CoV-2 névvel illetett vírushoz tartoznak, és amely szekvenciákhoz hozzáhitelesítették az RT-PCR-teszteket nem tényeken, hanem feltételezéseken, végső soron hiten alapul. A hit pedig köztudottan NEM a tudományhoz, hanem vallásokhoz tartozik! Jelen áldatlan helyzetben a tudományszegény orvosok és tudósok vallásához!

Utószó
Korára való tekintettel is igen hamar beszélt. Miért nem hagyja megszólalni az idősebbeket? Nem gondolja, hogy ők óvatosságból nem nyilatkoznak?
Másfelől pedig emlékeztetném, hogy még az orvosi diploma sem készít fel mindenre. Cikkeiben nyilatkozik olyan dolgokról, amikhez egyértelmű, hogy nem ért.
Nem csoda, hisz az egyetem és az azt követő praxis erre nem mindenkit készít fel.
Éppen ezért szeretnénk, hogy az orvos legyen orvos, a tudós legyen tudós, ne hitegető vagy sarlatán.
E különlegesen zavaros időkben elengedhetetlenül fontos és elvárandó tőlük, hogy adott helyzetben legyenek óvatosak és inkább HALLGASSANAK, minthogy félrevezessenek.
Ha megszólalnak, akkor állításaik legyenek megalapozottak, tudományosak, hisz ezért tanultak tudományt és nem teológiát.
A laboráns is legyen úgyszintén szakember. Mindkettőtől elvárjuk, hogy rendelkezzen a tudomány mellett jó erkölccsel is, EMBERSÉGGEL. Hisz csak így szolgálhatja lelkiismeretesen és eredményesen felebarátját, embertársát.

Egy szakképzett “antivaxxer”

[1] https://www.nature.com/articles/d41586-020-00974-w
[2] https://www.rnd.de/politik/bkk-chef-knieps-kritisiert-corona-politik-im-kanzleramt-herrscht-bunkermentalitat-7DRGYYDUJFEIPFUKNT2JN34HOE.html
[3] https://www.youtube.com/watch?v=kANkpqtWLN4 1:03:40-től
[5] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765837
[6] https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2666-5247%2820%2930172-5
[7] https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/ZBS/ZBS4/zbs4_node.html
[8] https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/
[9] https://www.rubikon.news/artikel/die-nonsens-tests
[10] https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2001017?articleTools=true
[12] https://www.mja.com.au/journal/2020/212/10/isolation-and-rapid-sharing-2019-novel-coronavirus-sars-cov-2-first-patient?fbclid=IwAR0WnExythGHPpqzxiLKXLUUcOwOARrhvpZsOiRxXik5FbwckGszjZdgKtU
[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7291340/pdf/viruses-12-00571.pdf
[14] https://www.facebook.com/notes/stefano-scoglio/the-invented-pandemic-the-lack-of-virus-isolation-and-the-invalid-covid-19-test/10219132803013133/
[15] https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article
[16] https://www.andrewkaufmanmd.com/bio-credentials/
[17] https://www.youtube.com/watch?v=sSBQUIEUbQ8 4:15 perctől
[18] http://www.oucru.org/our-preprint-article-transmission-of-sars-cov-2-delta-variant-among-vaccinated-healthcare-workers-vietnam/
[19]1. Viral infection and transmission in a large, well-traced outbreak caused by the SARS-CoV-2 Delta variant,  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.07.21260122v2.full.pdf+html
[20]2. Virological and serological kinetics of SARS-CoV-2 Delta variant vaccine-breakthrough infections: a multi-center cohort study,  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1
[21]3. Impact of Delta on viral burden and vaccine effectiveness against new SARS-CoV-2 infections in the UK, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.18.21262237v1
[22]Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination,  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v4.full.pdf+html
[23] Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 202, https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm
[24]  https://www.youtube.com/watch?v=sjx9gtruDCg&t=1007s 3:23-4:35 percek.