A következő levet kapta szerkesztőségünk Varju Mihálytól, melyet megosztunk Önökkel. Köszönjük.

Hivatalos, államilag összehívott, kötelező érvényű népgyűlés-nemzetgyűlés összehívása népszavazással egybekötve a Covid járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről és a vakcinázásról.

A lent vázolt megoldási javaslat szavatolná a társadalmi béke helyreállítását, hiszen jelenleg nem csak a kormány és a nép áll szemben egymással, hanem emberek és csoportok is szemben állnak egymással. Igazságosan, demokratikusan, emberségesen kezelné a helyzetet, mindenki számára lehetőséget biztosítana érvei képviseletére, a megegyezésre és meggyőződésre.

KÖVETELNI KELL A KÖVETKEZŐKET:

Hívjanak össze egy egy hónapig tartó népgyűlést-nemzetgyűlést a covid helyzettel és a vakcinázás témájával kapcsolatban a budapesti Kossuth térre a parlament elé, amely elejétől-végéig teljes televízió-nyilvánosságot kap, elejétől-végéig közvetítve és rögzítve van a televízióban és az interneten, ezeknek hitelesített kivonatát kipostázzák mindenkihez, majd népszavazás következik, melynek kötelező érvénye van a kormányra, a törvényhozásra, és minden végrehajtó szervre, beleértve az egészségügyet, orvosokat, kórházakat is.

A NÉPGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA, ELŐKÉSZÜLETI FÁZIS:

A népgyűlést 1 hónappal a megvalósulás előtt óriásplakátokon és az összes állami médiumban, beleértve honlapokat és minden nyomtatott lapot is, önkormányzati lapot is, kötelező érvénnyel meg kell hirdetni. A népgyűlés-nemzetgyűlés kihirdetésének kezdetétől az utána következő népszavazás eredményhirdetéséig és törvényerőre való emeléséig tartó időszakban tilos lenne az állami médiumokban ezen témákban döntésre hívó üzeneteket (hogy oltassák be magukat), híreket leadni, továbbá csak olyan hírblokk mehetne le ezen idő alatt a témakörben, amelyben lehetőség van minden érintett félnek (vakcina és rendelkezéspártiak és ezeket ellenző szervezetek…) kommentet fűzni az adott hírhez.

A kihirdetés első másodpercétől számítva azonnal és kötelező érvénnyel minden coviddal és vakcinázással kapcsolatos rendeletet, törvényt, intézkedést hatályon kívül helyeznek.

A vakcinázást ettől a pillanattól fogva csak azoknak engedélyezik, akik külön kérelemmel, kérvénnyel jelzik ezt az állam felé. Az oltáshoz a személy háziorvosának hivatalos beleegyezése, javaslata, ajánlása szükséges ezen időszakban. Az állam minden ilyen oltás esetén teljes anyagi felelősséget vállal az oltás következményeiért, haláleset esetén mai értéken nettó 1 milliárd Ft a családnak, oltáskárosodás esetén teljes és a károsodással arányos életjáradékot ad, plusz kártérítést az EU átlagjövedelem szintjén számolva, a károsodás hosszú távú hivatalos felbecsülése után. Szükséges ez a kártérítés, hiszen az állam buzdította, tévesztette meg és kényszerítette az embereket ez időpontig, ezek hatása a továbbiakban is befolyásolja az emberek félelmeit, döntéseit.

A népgyűlés címéről, a meghirdetés sablongrafikájáról, sablon tv-s és rádiós megjelenéséről, sablon újsághirdetéseiről és netes bannerhirdetéseiről, időpontjának kezdetéről 1 héten belül meg kell egyezni az érintett feleknek (vakcina és rendelkezéspártiak és ezeket ellenző szervezetek).

Javaslat: Fehér alapon fekete betűkkel ennyi: „Népgyűlés-nemzetgyűlés és utána következő népszavazás a covid-helyzettel kapcsolatos intézkedésekről és a vakcinázásról. Dátumok, helyszínek…”, és piros alapon sárga szövegben a következő szöveg jól olvashatóan rádiós hirdetések esetén jól kihangsúlyozva: „Hazánk sorsdöntő válaszúthoz érkezett, a jelent és a jövőt alapvetően meghatározó döntéseket kell hoznunk, előtte mindenki elmondhatja érveit, álláspontját ezen a népgyűlés-nemzetgyűlésen.” Kisebb betűkkel: „A népgyűlés-nemzetgyűlésen elhangzottakat … élőben közvetíti, a felvételeket rögzítik, itt és itt elérhetővé teszik, kivonat készül, amely minden állampolgárhoz kipostázásra kerül, majd az ezek alapján tájékoztatott lakosság népszavazáson dönthet…”

A NÉPGYŰLÉS-NEMZETGYŰLÉS

A népgyűlésen mindenki elmondhatja aggodalmát, érveit a jelen covid helyzettel és vakcinázással kapcsolatban eskü alatt, hogy a színtiszta igazat mondja!

A népgyűlést 3 független kamerával az állami televízióban élőben közvetítik, interneten élőben közvetítik, majd vágatlan videófelvétel és jegyzőkönyv készül minden elhangzott szóról, érvről. Az így keletkezett jegyzőkönyvet minden érintett oldal (vakcinapárti hivatalos oldal, vakcinaellenes szervezetek, szakmai szervezetek, alternatív szervezetek, akik képviseltették magukat) képviselője aláír, mint a valóságot tartalmazó iratot, a keletkezett videófelvételeket hitelesítés után interneten elérhetővé teszik mindenki számára, de meghagyják az eredeti élő-live-streameket is eredeti internetes címükön.

KIVONAT KÉSZÍTÉSE, KIPOSTÁZÁSA MINDEN ÁLLAMPOLGÁRHOZ

A keletkezett, minden szót tartalmazó jegyzőkönyvet kivonatolják, a kivonatot az érintett szervezetekkel elfogadtatják, majd készítenek egy olyan kiadványt amiben ez a kivonat szerepel, továbbá benne vannak az összes megszólalás internetre felkerülő rögzített felvételéhez a linkek (napi vágatlan teljes felvételekhez, a megszólaló és megszólalás időkóddal megadott helyével a videón belül).

A kiadványt kinyomtatják, a nyomatot minden fél aláírásával jóváhagyja, ezt jegyzőkönyvezik, majd minden magyar állampolgárhoz kipostázzák.

NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSA

A kipostázás után az állami médiumokban, melyeket fentebb részletesen felsoroltunk, felhívást intéznek az ország lakosságához, melyben arra kérik őket, hogy a kipostázott dokumentumot alaposan olvassák el, a megjelölt forrásokat keressék fel és így informálódjanak a részletekről, hogy a leendő népszavazáson tudjanak értelmes, megfontolt és tájékozott módon válaszolni a kérdésekre, külön fel kell hívni a figyelmet, hogy a magyar nép sorsdöntő válaszút elé érkezett, szükséges a felelős döntés a nép részéről.

1 hónappal az utolsó kipostázás után népszavazást indítanak minden egyes témakörrel kapcsolatban, ami a kiadványban szerepelt, ugyanazon címekkel, alcímekkel, amelyek a kiadványban voltak, kiegészítve a címek végén ezzel a mondattal: Melyik oldallal ért egyet, melyik oldal álláspontját fogadja el? A népszavazási kérdőív szövegének, felépítésének elfogadtatása is ugyanilyen alapos, minden fél által jóváhagyott hitelesítési folyamaton esik át.

A népszavazási papíron, kérdőíven 1 oldalnyi helyet ki kell jelölni arra, hogy ha bárkinek további észrevétele van, azt ide kézzel beírhatja.

A népszavazást 1 héten át kell lebonyolítani, hogy legyen ideje az embereknek a szavazófülkében átgondoltan válaszolni a kérdésekre.

Az népszavazási íveken levő adatokat összesítik, a felek hitelesítik. Az adatösszesítés és feldolgozás minden részletébe az érintett feleknek teljes betekintési joguk van. Az eredményt közzéteszik, de ezzel még nem emelkedik törvényerőre a népszavazás eredménye.

A népszavazási íveket egy budapesti központba szállítják raktározásra, ezt fegyveres helyőrséggel őriztetik 30 éven át, ott örökre megőrzik és hozzáférhetővé teszik népszavazási körzetek szintjére lebontva.

Egy élő webkamera és rögzített stream is lesz majd, ami állandóan mutatja az elraktározott népszavazási íveket, addig a pillanatig, amíg törvényerőre nem emelkednek az így született, elfogadott, jóváhagyott és érvénybe nem lépett döntések.

KIFOGÁSOK KEZELÉSE A NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATBAN

Ha bárkinek észrevétele lenne, a népszavazás eredményének kihirdetése után 1 hónapig élhet kifogással. A kifogást is jegyzőkönyvezik, az érintett szervezetek képviselőinek aláírásával a neten a köz számára elérhetővé teszik a kifogásokat.

Bármelyik magyar állampolgár személyesen bemehet és mindent megtekinthet a központban, az irattárban, ezt egy webkamerával élőben közvetítik és rögzítik, illetve mikrofon is van, amiben el is mondhatja észrevételeit.

Ha komoly, az érintett felek által is jogosnak vélt kifogást találnak, azt a nyilvánosság teljes biztosítása mellett megvitatják, ha szükséges bíróság előtt később rendezik. Ha szükséges, a vizsgálatok a nyomozóhatóságok bevonásával történnek.

Mindezek a dolgok élőben közvetítve vannak az interneten.

Ha egy kifogás nem nyerne támogatást az érintett felek (covid rendelkezéseket és oltásokat támogatók és velük szemben az ezeket ellenzők) egyik részéről sem, a kifogást leadó állampolgárnak ingyenes bírósági pert kell felajánlani az állam részéről.

A nyilvános vitákra további 2 hónapot biztosítanak.

Az egyéni pereknek utólag lehet módosító erejük. Az ilyen perek anyagait mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

A NÉPSZAVAZÁS VÉGSŐ EREDMÉNYÉNEK KIHIRDETÉSE A MÓDOSÍTÓ KIFOGÁSOKAT FIGYELEMBE VÉVE

A népszavazás után 3 hónappal az alkotmánybíróság és a nemzetközi jogokkal kapcsolatos hivatalos szervek az így kapott eredményt átvizsgálják, véleményezik a nyilvánosság bevonásával. Ha kifogás van részükről, akkor azt orvosolni kell, de a nyilvánosság bevonásával.

Ha minden stimmel, kihirdetik az így kapott eredményt, de ez még mindig nincs törvényerőre emelve.

AZ EREDMÉNY ALAPJÁN TÖRVÉNYJAVASLATCSOMAG MEGSZÖVEGEZÉSE

Az eredmények értelmében a jogi szakembereknek ki kell dolgozniuk egy törvényjavaslat csomagot, amelyet a parlament és a kormány köteles elfogadni. A törvényjavaslatot is a nép elé kell tárni és egy további népszavazással velük kell elfogadtatni. E népszavazás előkészületei és procedúrája, lebonyolítása megegyezik az előző népszavazás esetén alkalmazott metodikával, ezek részleteit felesleges még egyszer leírni, erről az érintett felek mindegyikének meg kell majd egyezni egybehangzó módon.

Ha a második, törvényjavaslatcsomagot jóváhagyó népszavazást bármelyik fél kifogásolja, komoly érvekkel és így lehetetlenné válik a parlament általi elfogadásuk, akkor automatikusan örök érvénnyel hatályon kívül helyeződik az összes a covid-helyzettel kapcsolatos és a vakcinázással kapcsolatos bármikor hozott akármilyen szintű törvény, rendelkezés, intézkedés és azok végrehajtása is a rendeletalkotói és a végrehajtói oldalakról egyaránt, és automatikusan visszaállnak a covid helyzet előtti törvényi és végrehajtói állapotok…

A parlament szavaz a kötelező érvényű népszavazási eredményről, de ennek nincs az eredményt befolyásoló hatása. Név szerinti szavazást bonyolítanak le, azon képviselők, akik nem fogadnák el a nép döntését, azonnali hatállyal megfosztatnak képviselőségüktől, azonnali hatállyal kitiltatnak a közigazgatásban való bárminemű munka lehetőségétől.

TÖRVÉNYERŐRE EMELÉS, HATÁLYBA LÉPÉS

Ha minden rendben találtaik, az államfő aláírja, és törvényerőre emelkedik attól a pillanattól fogva. A döntés kötelező mindenkire beleértve az állami szerveket, személyeket a legnagyobbtól a legkisebbig és minden magyar állampolgárra is.

Kötelező érvényű a parlamentre, a kormányra, a miniszterelnökre, a kórházakra, mindenkire nézve, minden korábbi rendelkezést és törvény felülír, feltéve, hogy az eredmény nem ütközik Magyarország Alkotmányába, a nemzetközileg elfogadott emberiségi jogokba, és az egészségügyi jogokkal sem ellentétes, mert előfordulhat, hogy a nép olyan döntésre jut, amelyik alkotmányellenes, sérti az emberiség jogokat, az egyén egészségét, de ezeket eddigre már alaposan megvitatták, kivizsgálták és orvosolták.

A kihirdetett, törvényerőre emelt döntést, döntéseket újabb kiadványban elküldik minden magyar állampolgárnak, a tv-ben bemutatják, a neten, a valóságban és videókban elérhetővé teszik, óriásplakátokon is kiplakátolják.

Ha valaki nem bírja a törvényerőre emelt döntést elviselni, fel kell neki ajánlani, hogy szabadon elvonulhat az országból, minden inzultus nélkül, és ide csak külön jóváhagyással teheti be a lábát.

Ezután készül egy államilag támogatott kiadvány az egész történéssorozatról, melyet az így keletkezett, a fentiekben részletezett módon szelektált összetételű új parlamentnek, egyszerű többséget igénylő, név szerinti szavazással jóvá kell hagynia. Ez örök tanulságként fog szolgálni az utókor számára, hogy hogyan kell nemzeti sorsfordulókat felismerni, azokat békésen, rövid és hosszútávú szempontokat figyelembe véve, igazságosan és a jog alapján kezelni, az emberi méltóságot maximálisan szem előtt tartva, a haza és a nép érdekeit valóban képviselve. Ezt tananyaggá teszik az általános és középiskolai oktatásban és az érettségik állandó részévé teszik. A tanfelügyeleti szervek ellenőrzik, hogy a tanárok ezen tanulságokat a való igazság szerint tanítják, amely tanár ellen gyanú merül fel, hogy nem helyénvalóan tanítja, a fiatalokat felbuzdítja a lázadásra, azt kivizsgálják, és ha tudják bizonyítani, hogy a vádak igazak, azt örök hatállyal eltiltják az oktatói munkától.

Szerző: Varju Mihály

 

A szöveg forrása: https://www.facebook.com/groups/274236013564713/posts/609905049997806/