Menetünk gondolatának forrása egy székelyföldi zarándoklatom során tört fel a szívemben, hirtelen, de mégsem váratlanul. Az előző években, a Mária Út nagy keresztjének bejárása során a Kárpát-haza útjain megélt találkozások, valamint a felvidéki, székelyföldi, kárpátalji és délvidéki barátaim életének fájó megaláztatásai mind arra indítottak, hogy valamit tegyek azért, hogy a trianoni békediktátum okozta igazságtalanságok felismerésére megnyissam közömbös és fásult nemzettársaim szívét, lelkét. És tiltakozzak a majd száz éve Versailles-ban, a Nagy-Trianon palotában aláírt és ránk erőltetett gyalázatos békediktátum léte ellen, mellyel szétmarcangolták az ezer éve fennálló Kárpát-hazát, sok-sok nemzettársunkat idegen országok jogfosztott, másodrendű állampolgáraivá téve, elvéve és meghamisítva az elrabolt területeken élők szülőföldjének, nemzetünknek történelmét.
Merészebb terveim voltak 2020-ra, 100 igaz magyarral szerettem volna ezt megtenni, tízesek felállítva minden elszakított magyar területről, a maradék országból és a világon szétszórt magyarságból, hogy lássa a nagyvilág azt a nagy, közös erőt és akaratot mellyel elvetjük Trianont.
Be kellett azonban látnom, hogy a 2020-ra tervezett menet belenyugvást jelentene a diktátum századik évének megélésére, és ebbe mi nem nyughatunk bele! Tennünk kell valamit azért, hogy ne élje meg ezt az évfordulót! Ezért kisebb tervekkel és reményekkel, de töretlen elszántsággal hirdettem meg a menetet az idei évre.
A menetnek lett egy állandó magja, heten vagyunk, kik végig gyalogoljuk a több, mint 1500 km-t, de legalább a táv felén 10-15-en leszünk. A mi feladatunk, hogy elinduljunk és menjünk, és hosszú menetünk minden testi-lelki fájdalmával áttörjük a hallgatás falát, és kivessük magunkból és kimozdítsuk másokból is a trianoni békediktátummal kapcsolatos félelmeket és a fásult tétlenséget, és tegyünk valamit azért, hogy a ne élje meg a századik évfordulóját, mert nem nyughatunk bele az igazságtalanságába. A menetünk csak a kezdőjel kell, hogy legyen, a századik évnek erről kell szólnia, egységbe kell kovácsolni az anyaországban élő, az elszakított területeken lakó és a világban szétszóródott magyarságot abban, hogy nem vagyunk bűnös nemzet és igenis elvárjuk az igazság kimondását és legalább az erkölcsi elégtételt elszenvedett fájdalmainkért. Igenis hősi nemzet vagyunk és ideje, hogy felemeljük fejünk! Mi felemelt fejjel, büszke magyarként megyünk a megfeszítés színhelyére, utunkon végigvisszük ténylegesen is a megfeszített Kárpát-haza keresztjét. És azért megyünk, mert HISZÜNK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN! Ezt a hitet kell mások szívébe is beleplántálni a félelem és a megalkuvások helyett, és azt az akaratot Trianon lebontásához, ami menetünk végig viteléhez is szükséges.
Zarándokként, keresztény magyarként, igaz magyar társaimmal együtt, ezzel a menettel szeretném nemcsak nemzettársaim, de az európaiak figyelmét is felhívni a diktátum igazságtalanságára. (Ezért is lett a menetünk fő jelmondata: Igazságot Magyarországnak!) Ahhoz, hogy tényleg meghallja a világ és legalább a magyar emberek szívébe eljusson az üzenetünk én magam kevés vagyok. Ezért kellettek a társak, ezért kéne, hogy minél többen legyünk, ezért kellett egy olyan támogatót nyerni, akinek mi a “reklámhordozó felülete” vagyunk, aki azalatt a 49 nap alatt, míg végigmegyünk Európán, menetünkhöz kapcsolódva el tudja mondani azt, amit mi a lábunkkal, a szívünkkel, az imáinkkal és az elszántságunkkal mondunk el. Ez lett a Magyarok Világszövetsége. Az MVSZ feladata, hogy a kommunikációt megtervezze és megerősítse legalább a menet által érintett nagyvárosokban, illetve ahol van nagyobb magyar közösség. Ezeken a helyeken lesz egy könyvbemutatóval (Trianon igazságtalanságait, és megszületésének igaz történését összefoglaló, német nyelvű kiadvány)  egybekötött “Vesszen Trianon!” rendezvény. És a végén, Versaillesben is, hiszen ez lenne a legfontosabb.
 Nem gondolom, hogy csak mi meg tudjuk fordítani a magyarság sorsát, de hiszem hogy mi mozdítani tudunk egyet a berozsdásodott fogaskeréken!
A menet fővédnöke lett az a Magyarok Világszövetsége, mely másfél éve elindította a Trianon jogi úton történő megtámadásának és semmissé nyilvánításának nemzeti konzultációját és ehhez több, mint 300.000 aláírást gyűjtött.
A menet meghirdetése és szervezés során szembesültem azzal a közönnyel melyet az elmúlt 70 év tényeket elhallgató oktatása és kommunikációja, valamint a mindenkori hatalom megalkuvó tétlensége okozott. 
 
Ezért öröm számomra, hogy az MVSZ aláírásgyűjtése mellett szembetaláltam magam az Önök elképzelésével. 
Az igazság megismerése, bemutatása és minél szélesebb tömegekhez történő eljuttatása a legfontosabb elem Trianon lebontásában. A mi menetünk tényleg csak egy kis ér ahhoz a folyamhoz, melyet az Trianon film jelenthet, s mely elmoshatja a homokra, hazugságokra épített békediktátumot. A Trianon film feladata nehéz, hiszen sok-sok évtized téves tanításain, annak következményein, a kishitűségen, a szolgalelkűségen, a belénk táplált bűntudaton kell olyan rést ütnie, melyen beárad majd igazságunk és nemzetünk feltámadásának fénye. Hisz csak a fény, a világ világossága az, akivel a Trianon okozta békétlenséget, a mai napig is súlyos trianon pszichózist, a magyarságot elpusztítani akaró sötét erőket le tudjuk győzni.  Vesszen Trianon! hisz Velünk az Isten!
 
A mentről többet a trianon-menet facebook oldalon: https://www.facebook.com/Trianon-menet-2134777083253967/ olvashat.
 
Barátsággal, igaz magyar szeretettel:
Lendvai József
a Trianon-menet szervezője